Assessoria Fiscal

Donada la gran evolució de la normativa fiscal, és necessari que les empreses i petits professionals estiguin al pendent de la normativa de cada tribut, com de la Llei General Tributària que regula els diferents procediments tributaris en matèria de gestió, recaptació i inspecció.


Des d'una visió global i estratègica, analitzem les obligacions fiscals i tributàries de la teva empresa amb l'objectiu d'oferir una planificació fiscal que permeti optimitzar els beneficis del teu negoci i reduir la càrrega fiscal.

Planificació i optimització fiscal.

Assessorament general tributari.

Planificació fiscal de l'exercici.

Assessorament fiscal integral, individual i de societats.

Elaboració i tramitació de les declaracions i liquidacions d'impostos.

Suport i coordinació en les inspeccions fiscals.

Anàlisi de la repercussió dels tributs en els estats financers.

Declaració de la renda.