Comunitats de propietaris

La necessitat d'una bona gestió de les comunitats, és imprescindible per una bona convivència entre veïns.

Els nostres professionals estan col·legiats en aquesta branca i són especialistes en gestionar i administrar comunitats.

 

 

Constitució de comunitat i sol·licitud de CIF a Hisenda.

Legalització de llibres d'actes.

Elaboració de pressupost anual de despeses.

Revisió periòdica de subministraments i  contractes de manteniment.

Redacció i confecció de convocatòries i actes comunitàries.  

Assistència a Juntes.

Gestió i reclamació de deutes.

Tramitació de sinistres.

Assessorament en propietat horitzontal.

Gestió davant organismes municipals.