Actualitat

Estigues al dia

 

Benvingut a la secció de notícies de la nostra gestoria fiscal, laboral i comptable. Aquí trobaràs informació rellevant i actualitzada sobre canvis en normatives i legislacions que afecten a la teva empresa. Mantingues't al dia i no dubtis a consultar-nos qualsevol dubte o necessitat que tinguis en matèria fiscal, laboral o comptable. Estem aquí per ajudar-te.


Elevat a 50.000 euros el límit en ajornar o fraccionar un deute tributari.

 

 

L'Ordre HFP/311/2023 publicada al BOE el 31 de març de 2023 eleva el límit exempt d'aportar garanties en sol·licituds d'ajornament i fraccionament de deutes tributaris de 30.000 a 50.000 euros, derogant així l'anterior Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre.

 

Qui ho pot fer?

La possibilitat d'ajornar o fraccionar deutes sense garanties fins a 50.000 euros s'aplica a:

 

-Deutes de dret públic gestionats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i pels òrgans de la Hisenda Pública estatal, tant en període voluntari com en període executiu de pagament. En aquest últim cas, es mantenen les traves sobre béns i drets del deutor en el moment de la sol·licitud.

Té "becaris" a la seva empresa? a partir del 1 d'octubre de 2023 caldrà cotitzar per ells a la Seguretat Social.

El Reial Decret-llei 2/2023 estableix la inclusió dels "becaris" en el sistema de Seguretat Social a Espanya a partir del 1 d'octubre de 2023.

 

Aquesta normativa afecta les persones que realitzen pràctiques formatives o acadèmiques externes incloses en programes de formació en empreses, institucions o entitats. Això inclou als alumnes universitaris que busquen titulacions oficials de grau, màster, doctorat i títols propis de la universitat. També inclou als alumnes de formació professional, sempre que les pràctiques no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

 

Els becaris quedaran inclosos en el Règim General de la Seguretat Social

 

Pel que fa a les obligacions de Seguretat Social, si les pràctiques són remunerades, les obligacions corresponen a l'entitat que financiï el programa de formació. Si les pràctiques no són remunerades, les obligacions corresponen a l'empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin.