RECORDATORI QUOTES AUTÒNOM 2024

RECORDATORI QUOTES AUTÒNOM 2024

Benvolguts clients,

Els recordem que des del passat mes de gener de 2023, és obligatori comunicar cada any els ingressos nets previstos per determinar la quota d’autònoms corresponent; excepte per aquells autònoms que tinguin vigent la “tarifa plana”.

Des d’aquest mes de novembre fins al mes de desembre de 2023, s’obre la finestra per determinar les bases de cotització de l’any 2024; per tant, des del nostre despatx, oferim els nostres serveis per fer l’estudi de rendiments nets previstos i el canvi de base davant la Seguretat Social amb un cost de 75€+IVA per cada un dels serveis. Recordem, a més a més, que aquestes bases de cotització es poden anar modificant cada dos mesos en funció de les variacions d’ingressos que l’autònom va tenint al llarg de l’any.

En el cas de que no es comuniquin aquestes dades, la Seguretat Social creuarà dades amb Hisenda i en funció de la declaració de la Renda de 2024 (que es presentarà al juny de 2025) comprovarà els ingressos nets i en cas de que es produeixin diferencies, procedirà a enviar a l’autònom afectat, liquidacions complementàries de quotes d’autònom corresponents a tot l’any 2024 sense recàrrec.

Rebin una cordial salutació

ARENYS CONSULTING EMPRESARIAL SL

 

 

RECORDATORIO CUOTAS DE AUTÓNOMOS 2024

Apreciados clientes,

Les recordamos que, desde el pasado mes de enero de 2023, es obligatorio comunicar cada año los ingresos netos previstos para determinar la cuota de autónomos correspondiente; excepto para aquellos autónomos que tengan vigente la “Tarifa Plana”.

A partir de este mes de noviembre hasta el mes de diciembre de 2023, se abre una ventana para determinar las bases de cotización de 2024, por tanto, desde nuestro despacho, ofrecemos a nuestros clientes hacer el estudio de ingresos netos previstos y cambio de base ante la Seguridad Social con un coste de 75€+IVA por uno de los servicios. Recordamos, además, que estas bases de cotización se pueden ir modificando cada dos meses en función de la variación de ingresos que el autónomo va teniendo a lo largo del año.

En el caso de que no se comuniquen estos datos, la Seguridad Social cruzará datos con Hacienda i en función de la declaración de la Renta de 2024 (que se presenta en junio de 2025) comprobará los ingresos netos y en caso que se produzcan diferencias, procederá a enviar al autónomo afectado, liquidaciones complementarias de cuotas de autónomo correspondientes al año 2024 sin recargo.

Reciban un cordial saludo

ARENYS CONSULTING EMPRESARIAL S.L.