AJUDES A LA CONTRACTACIÓ

Benvolgut client,

 

Mitjançant la present, el volem informar de les ajudes a la contractació existents fins a la data.

 

Des del SOC segueixen obertes les següents subvencions a les que us podríeu adherir en cas de complir els requisits necessaris i que us fem arribar de manera resumida, per tant, per a més informació preguem contactin amb el departament laboral.

 

30 PLUS

 

·         Per a la contractació de persones de 30 anys o més inscrites com a demandants d’ocupació.

·         Període mínim de contractació 6 mesos. S’ha de tenir en compte que amb la reforma laboral, la contractació temporal eventual per circumstancies de la producció ha de justificar-se la temporalitat, en cas que aquesta no sigui ajustada a dret pot haver-hi sancions de fins a 10.000 euros.

·         La contractació s’ha d’efectuar abans de 1 d’abril de 2022 i es subvenciona fins a 30 de setembre de 2022

·         Jornada mínima del contracte 20h/setmana

·         La selecció del treballador s’efectua conjuntament amb les entitats promotores (Ajuntaments o PIMEC)

·         Total de la subvenció: 1125,83€/mes

 

30ANYS I MES

 

·         Per a la contractació de dones de 30 anys o més; Persones de 30 anys o més aturades de llarga durada o homes de 45 anys o més.

·         El contracte ha de ser indefinit, ja que la reforma laboral impedeix el contracte temporal de 12 mesos (requisit mínim de contractació per a la subvenció)

·         Jornada mínima del contracte 40h/setmana. No es permet el contracte a temps parcial

·         El contracte ha d’efectuar-se abans de 1 de maig de 2022 i la subvenció cobreix el període de contractació fins a 31 de desembre de 2022.

·         La selecció del treballador pot ser de lliure elecció o bé de les entitats promotores.

·         Total de la subvenció: 1473,71 €/mes

 

CONTRACTACIO JOVE

 

·         Joves de 16 a 29 anys inscrites com a demandant d’ocupació no ocupats (DONO)

·         Període mínim de contracte de 12 mesos. Es pot dur a terme una contractació de 12 mesos amb un contracte de pràctiques (sempre que es compleixin els requisits), en cas contrari s’haurà d’efectuar un contracte indefinit

·         El contracte s’ha de formalitzar abans de 28 de febrer de 2022 i es subvenciona 12 mesos de contracte, fins 28 de febrer de 2023.  

·         La jornada mínima del contracte ha de ser 40h/setmana. No es permet el contracte a temps parcial. n

·         La selecció del treballador pot ser de lliure elecció o bé de les entitats promotores.

·         Total de la subvenció: 1473,71 €/mes

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.

 

Arenys de Munt, 24/02/2022

 

Arenys Consulting SL