Adaptació de les bases de cotització al nou Salari Mínim Interprofessional

El passat 4 de desembre de 2021 va sortir publicada la ordre PCM 1353/2021 en referència a les adaptacions de les bases de cotització al nou Salari Mínim Interprofessional que va ser aprovat al setembre passat. Amb aquestes noves bases de cotització, s’han produït diferències a la Seguretat Social (TC1) per aquelles empreses que tinguin treballadors que estiguin per sota d’aquesta nova base mínima a partir del setembre de 2021. Per tant, caldrà fer una liquidació complementària d’aquests treballadors per regularitzar les quotes. De moment la Seguretat Social ens ha comunicat que no hem d’enviar cap liquidació complementària encara, però que properament, ens comunicaran quan podrem fer l’enviament d’aquestes diferències i tant bon punt ho sabem ho farem arribar als nostres clients.

 

 Per altra banda, la Seguretat Social, mitjançant un comunicat dirigit a tots els assessors i gestories, ens ha informat que s’estan detectant contractacions de treballadors estrangers amb permisos de treballs falsos, per tant, per evitar aquest tipus de situacions i evitar responsabilitats per part de les empreses, recordem que sempre que hi hagi una contractació d’aquest tipus, demaneu sempre el NIE original i passaport, per comprovar l’autenticitat dels documents, i també reviseu la fisonomia de la fotografia in situ per comprovar les característiques físiques del treballador. És important que feu aquesta comprovació ja que en cas d’haver contractar un treballador amb un NIE fals, es poden produir responsabilitats per part de l’empresari amb possibles sancions molt greus per part de la Inspecció de Treball.

 

Per ampliar aquesta informació poden contactar amb el nostre despatx si ho considera oportú.