El Consell Comarcal atorga ajuts a persones autònomes i microempreses del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19

Us informem que l’àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme obre una nova convocatòria d’ajuts amb una dotació econòmica de 50.000,00 euros per donar suport a les persones autònomes i microempreses amb seu fiscal al Maresme que han vist reduïda la seva facturació a causa de la COVID-19.
 
Els aspectes principals a tenir en compte:

  • Poden optar-hi les microempreses i les persones autònomes del Maresme que van tenir una facturació d’entre 9.000 i 36.000 euros al 2019 i acreditin una reducció en la seva facturació superior al 25% a l’exercici 2020.

  • El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència no competitiva, per estricte ordre de registre d'entrada.

  • El termini per la presentació de sol·licituds és:

                         29 de juliol al 20 de setembre de 2021
                                          (ambdós inclosos). 

Imports dels ajuts:

 

  • En el cas que la reducció de la facturació de 2020 hagi estat d’entre el 25% i el 50%, rebran 500,00 euros d'ajut.

  • En el cas que la reducció de la facturació de 2020 hagi estat igual o superior al 50%, l’ajut serà de 1.000,00 euros.

Tots els que estigueu interessats en tramitar aquesta subvenció i que, compliu amb els requisits detallats a continuació, posseu-vos en contacte amb nosaltres:

   Per telèfon: 93 795 14 90

   Per e-mail: assessoria@arenysconsulting.net

   Per WhatsApp:

WhatsApp