Línia d’ajuts per autònoms afectats econòmicament pel coronavirus

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-

 

Quan es podrà demanar?

 

A partir del dia 1 d'abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

 

Ho podrà demanar qualsevol treballador autònom?

 

Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d'autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col•laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

 

Com es decidirà l'import?

 

Amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

 

L'ajut serà en un únic pagament?

 

Si, l’ajut será d’un màxim de 2.000 euros.