Tinc bitcoins i Hisenda ho sap

 

Que pasa si el contribuent no rep cap carta d'hisenda malgrat haver operat amb criptomonedes durant l'exercici passat?

El més aconsellable és declarar igualment les operacions fetes i els beneficis obtinguts. D'aquesta manera es tributarà en forma i termini i s'evitaran recàrrecs i sancions.

La mateixa recomenació serveix si les operacions van ser en anys anteriors i tampoc s'ha rebut cap requeriment previ de l'administració havent de presentar en aquest cas una declaració complementària extemporània que comportarà un recàrrec del 5% al 20% en funció de la demora en la seva presentació.

 

Possibles sancions

Hisenda té fins a quatre anys per comprovar i fer inspeccions, de manera que si es rep comunicació d'inici d'actuacions inspectores abans que prescrigui l'impost , no només s'haurà d'abonar el que no es va ingressar en el seu dia, sinó que també portarà una sanció tributària que pot oscil·lar entre el 50% i el 150% del que s'ha deixat d'ingressar en funció de la qualificació  de la infraciió.

 

Es pot advertir que, en aplicació de l'última modificació de la directiva europea contra el blanqueig de diners, molt aviat els proveïdors de serveis de canvi de criptomonedesi de custodia de moneders o wallets estaran obligats  a informar a l'agencia tributària sobre les operacions realitzades pels seus clients sense necessitat de requeriment previ, igual com ja ho fan els mitjancers finanacers, els bancs i els notaris respecte de les operacoins amb monedes de curs legal. Per tot això val més no jugar-se-la i passar per Hisenda abans que sigui massa tard.