ATENCIÓ: SHA DE REGISTRAR LA JORNADA DE TOTS ELS TREBALLADORS

 

El passat 8 de març es va aprovar el RD 8/2019 de mesures urgents de protecció social i contra la precarietat laboral.

 

En síntesis, el que destaquem per sobre de totes les mesures és el restabliment del control horari per a tots els treballadors, ja siguin a temps complert com a temps parcial, d’aquesta manera, les empreses tenen dos mesos per adaptar-se a la nova normativa, i establir un sistema de control horari per a tots els treballadors, ja sigui mitjançant tecnologies de la informació com sistemes manuals. Per tant, encomanem des d’aquest despatx a la instauració, a totes les empreses amb treballadors, d’un sistema de control horari per a tots els seus treballadors donat que és obligatori per normativa legal. Aquests registres horaris s’hauran de conservar durant 4 anys.

 

En segon terme, també volem destacar l’ampliació progressiva del permís de paternitat, que a partir de l'1 d’abril, s’ampliarà de 5 a 8 setmanes, ampliant-se progressivament a 12 setmanes el 2020 i fins a les 16 setmanes l’any 2021.

 

 

Per a més informació, poden contactar amb el nostre despatx al telèfon 93 7951490.