Declaració de la Renda

 

 

 A Arenys Consulting ens encarreguem de la revisió i confirmació de l'esborrany de la declaració.

Si ens facilites les teves dades fiscals, el nostre departament d’Assessoria Tributària s’encarregarà de tramitar la teva declaració davant la AEAT.

Només caldrà que omplis el formulari on-line al final d'aquesta pàgina o bé ens truquis al telèfon 93 795 14 90 i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

 

 Documentació que ens hauràs d'enviar: 

 

1.En cas que tinguis un pis llogat sempre i quan el titular sigui el mateix que el propietari:

 

*Assegurança vida en cas d’estar relacionat amb el crèdit de la compra de l’immoble

*Assegurança de la llar 

*Interessos del crèdit

*Ibi ( si pot ser el rebut millor)

*Escriptura de compra si és el primer cop que et fem la renda

*Taxa escombraries

*Clavegueram

*Quota comunitat

*Taxa turística

*Import de lloguer que cobreu

*Factura de les reparacions que hagueu fet a l’immoble.

*NIF de l’inquilí

*Data de l’inici del contracte

*Data d’adquisició de l’immoble

*Valor d’adquisició de l’immoble

 

2. En cas que visquis de lloguer :

 

*Import de lloguer que pagueu.

*NIF propietari o propietaris

*Percentatge de la deducció 

*Contracte de lloguer del dia de la  firma (sense tenir en compte les pròrrogues)

*Referència cadastral

  FORMULARI RENDA ONLINE:

FORMULARI RENDA ONLINE
FORMULARI RENDA ONLINE