Novetats

Nuevas medidas para detener el incremento de casos de Covid-19 en Cataluña

(Provisionales a la espera de que salga publicado el DOGC)

Normativas para contener el COVID-19

Nuevas medidas para detener el incremento de casos de Covidien-19 en Cataluña

Leer más

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

 

22/10/2020 

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

 

Quin és el termini de sol·licituds?

El termini s’obrirà l’endemà que es publiqui la convocatòria al DOGC i restarà obert durant 15 dies naturals o exhauriment de pressupost.

 

Com es tramita la sol·licitud?

Utilitzant el model normalitzat de formulari de sol·licitud que us podreu descarregar a l’enllaç directe que trobareu a la pàgina d’inici de la web del CCAM www.ccam.cat, un cop oberta la convocatòria.

 

Puc presentar la sol·licitud en paper a algun registre?

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

 

Puc presentar la sol·licitud de subvenció utilitzant un IdCAT Mòbil?

No. El formulari de sol·licitud cal que estigui signat utilitzant un certificat digital. Podeu consultar la informació sobre quins certificats s’accepten al següent enllaç:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/preguntes-mes-frequents/certificats-digitals/ 

 

Puc signar amb el DNI electrònic?

Sí, és un dels tipus de certificat per a persones físiques acceptats per poder fer ús dels serveis de tramitació en línia corporatius de la Generalitat de Catalunya.

 

No disposo d’un certificat digital. Pot signar algú en representació meva?

No. Tan sols es pot tramitar la sol·licitud quan està signada pel representant legal de l’empresa.

 

Com puc tramitar de forma ràpida un certificat digital?

Podeu obtenir un idCAT. És el certificat digital que emet el Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que la Generalitat de Catalunya posa a l'abast de la ciutadania. https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do 

 

Quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

A més d’omplir el formulari de sol·licitud caldrà adjuntar

·         Declaració responsable (es facilitarà un model per omplir a la pàgina web)

·         Fotografia de la façana de l’establiment

·         Fotografia de l’interior de l’establiment


Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020, fins al 31 de desembre del 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria...) de la qual en tinguem una factura.


Si tinc més d’un establiment puc demanar més d’una subvenció?
No. Tan sols es permet una sol·licitud per beneficiari (NIF)

 

És incompatible amb alguna altra subvenció que he demanat aquest any al CCAM o a altres organismes?

No. Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

 

Si un restaurant està tancat però fa menjar per emportar, es considera beneficiari?

Sí, és beneficiari d’aquest programa de subvencions.


Si és una perruqueria que té donada d’alta l’activitat d’estètica al mateix establiment, es considera beneficiaria?

Sí, és beneficiaria d’aquest programa de subvencions.

 

Si és un forn de pa amb degustació, es considera beneficiari?

Tan sols en el cas de que hagi estat obligat al tancament.

 

Una empresa de servei de càtering pot sol·licitar aquesta subvenció?

No, no es considera un possible beneficiari.

 

Cal que l’establiment estigui a peu de carrer?

No. Poden sol·licitar la subvenció tots els centres de bellesa encara que no estiguin situats a peu de carrer.

 

Com sabré si m’han concedit la subvenció?

Abans del 31 de desembre de 2020, el CCAM emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han inadmès en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’e-tauler de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al mail que ens hagi indicat a la sol·licitud.

 

Si m’atorguen la subvenció, rebré els diners automàticament?

No. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop l’àrea tècnica hagi revisat l’expedient es procedirà al pagament.

 

 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social

 

 

        El Real Decreto-ley 24/2020 (BOE 27-06-2020) establece medidas para la protección de los trabajadores autónomos, en el ámbito de la Seguridad Social, en sus artículos 8,9 y 10.

 

 

        Exención en la cotización de los autónomos que hayan percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad durante el estado de alarma, que será del 100% en el mes de julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre de 2020.

 

        A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el RETA, o en el REMAR que estuviera de alta en estos Regímenes y viniera percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional: del 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio, del 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto, y del 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.

 

 

        La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación de la exención será la base de la cotización que tuviera en cada uno de los meses indicados.

 

        La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrán durante los periodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualquiera otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar.

        Esta exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.

 

 

 


 

Consulta el nostre

nou espai d'immobles!

 

Consulta productes i

serveis del teu voltant!


Segueix-nos

Seminaris


Actualitat